Meld deg inn i mine nettveiledninger for videregående

Alle som har tatt Orakelveiledningen og Chakraveiledningen kan fortsette å jobbe med meg og andre deltakere i små grupper.

Orakelsirkel

Dette er et medlemskap kun for deg som har gått Orakelveiledning. Ønsker du å fortsette å øve på orakelkortlegg og -tolkning, betaler du en fast månedssum og blir med på oppsatte gruppemøter på Microsoft Teams (gratis nedlastning). Jeg kommer til å dele flere tips og triks om å legge og tolke orakelkort og hjelpe deg å finne din personlige teknikk. Her har vi det gøy sammen og trener intuisjonen.

Chakrasirkel

Dette er et medlemskap kun for deg som har gått Chakraveiledning. Ønsker du å fortsette å øve på chakralesning, betaler du en fast månedssum og blir med på oppsatte gruppemøter på Microsoft Teams (gratis nedlastning). Jeg kommer til å dele flere tips og triks om å lese chakraer, hva som ligger i chakraene og du får øvd deg i mindre grupper. Her har vi det gøy sammen og trener intuisjonen.