Copyright ©  Yvonn Hansen (Wisdom from the cards) Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre noe materiale som finnes på Wisdom from the cards sine nettsteder og produkter uten skriftlig tillatelse.

FRAKT:
Når du kjøper produkter uten sporet frakt godtar du at Wisdom from the cards (Selskapet) ikke har kontroll over posten og frakten vil ta lenger tid (spesielt siden Norge kun leverer post annenhver dag) og fordi postsystemet er ulikt fra sted til sted (avhengig av hvor sentralt du bor). Vi tilbyr, som standard, kun sporet frakt for din og Selskapets sikkerhet og vi strekker oss langt for å gjøre frakten så billig som mulig.

MEDLEMSSKAP/ABONNEMENT: Når du kjøper abonnement/medlemsskap, godtar du at Selskapet kan fjerne deg fra medlemssider/nettveiledningssider dersom du ikke betaler/truer/krenker selskapet/andre deltakere uten at du får pengene refundert. Har du betalt for innehavende måned blir medlemsskapet ditt stoppet umiddelbart og ikke fornyet og du vil bli meldt ut av medlemsider på Facebook. Betaler du ikke for medlemsskapet, vil du bli fjernet fra veiledninger/ikke få hjelp videre. Ved en bevisst nedlegging av nettsiden/selskapet får du skriftlig beskjed på e-post 12 uker i forkant. Ved krisetilfeller (krig, dødsfall, naturkatastrofer, akutt konkurs etc) som fører til at nettsiden/nettveiledning innhold forsvinner, fraskriver vi all ansvar. Når du har et medlemsskap hos Selskapet, godtar du at Teams workshop tidspunkt ikke endres fordi noe uventet skjer hos deg. Du blir med på Teams workshop når du kan og er medlem så lenge du ønsker. Å ha abonnement innebærer ikke at man er garantert å være med på absolutt alle workshops.

KANSELLASJON AV MEDLEMSSKAP: For å kansellere medlemsskap, tar du skriftlig kontakt i god tid før medlemsskapet fornyes. Kansellerer du for sent, blir ikke pengene refundert. Du mister tilgang til medlemsider når du ikke er en del av sirkel veiledningene lenger.

NETTVEILEDNINGENE/HJEMMESIDENS INNHOLD:
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelige på nettveiledningene på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke er godkjent av Selskapet. Duplisering, deling eller opplasting av produktfiler for deling på andre nettsteder eller til andre mennesker, anses å stjele og vil bli tiltalt i den grad loven tillater det. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, poste, overføre, oversette, selge, lage deriverte verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller gi bort kurstilgang (inkludert e-post eller andre elektroniske midler). Dette vil bli anmeldt.

IKKE FORNØYD GARANTI:
Ikke fornøyd garantien dekkes kun av fysiske produkter, som er defekte, ikke av intuitive veiledninger, en-til-en veiledninger eller nettveiledninger. Dersom tilsendte produkter er ødelagte eller ikke fungerer, ta kontakt med kundeservice på e-post yvonn@wisdomfromthecards.com.

AVBESTILLING OG UTSETTELSE :
Selskapet forbeholder seg retten til å avbryte eller utsette planlagte veiledninger og workshop av grunner utenfor selskapets kontroll. Ved totalt avbestilling fra selskapets initiativ, vil avgiften bli tilbakebetalt. Ved utsettelse av alle typer personlig veiledninger fra selskapets initiativ, vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

ANGRERETT:
Vi følger internasjonal angrerettslov. Du har rett til å angre kjøpet av fysiske varer 14 dager etter kjøpet og 30 dager på å returnere fysiske defekte varer for å kunne motta full refusjon. Etter Forbrukerloven paragraf 15 betaler du som kjøper returfrakt når det ubrukte produktet returneres i sin originale emballasje. Du har rett til å be om tilbakebetaling eller prisavslag etter ett mislykket forsøk fra forhandleren på å reparere eller erstatte en defekt vare. Ta kontakt med kundeservice på yvonn@wisdomfromthecards.com. Angrerett gjelder ikke for veiledninger.

FORCE MAJEOUR:
Hvis selskapet eller dets tilknyttede selskaper (posten, samarbeidspartner, WordPress, add-ons, leveringsselskaper) blir forhindret i å levere eller foreta noen obligatorisk omlevering som følge av arbeidskonflikt eller annen omstendighet der partene ikke har kontroll, for eksempel brann, pandemi, krig, alvorlig sykdom, naturkatastrofer, mobilisering eller uforutsette militære innkallinger med tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutabegrensninger, opprør og opptøyer, mangel på transportmidler, generell råvareknapphet, begrensning i strømforsyningen og mangler ved/forsinkelser i leveranser fra underleverandører eller produsenter på grunn av slike omtalte omstendigheter, er Selskapet fritatt for all ansvar.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Selskapet fraskriver seg all ansvar og økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsteder, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for at innholdet skal være av høy kvalitet og originalt. Ved å kjøpe veiledninger, tjenester og produkter aksepterer du og godtar at:

-du er fullt ansvarlig for din egen personlige fremdrift og de valg du tar. Selskapet tilbyr ingen garanti for resultater. Du alene er ansvarlig for handlingene dine, og resultatene avhenger av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, hvordan du mestrer å snu tankegangen din, kunnskaper, evner og engasjement.

-din fysiske og mentale helse og velvære er ditt ansvar. Selskapet stiller ingen diagnoser, veileder ikke innen fysisk helse og gir ikke rådgivning innen vestlig medisinbruk. Healing fungerer ulikt fra person til person, men det er kun ment som lindring / tilleggsbehandling i tillegg til kunders helsetjenester. Ta alltid kontakt med fastlegen ved helseproblemer og lytt til helsepersonells helseråd.

-intuitiv veiledning som ikke går i oppfyllelse ikke er Selskapets feil. Det fortelles kun om energien i det øyeblikket og du tar selv valg om hvilken retning du vil ta i livet og hva slags energi du vil ha rundt deg. Du tar valg hver dag som endrer livsretningen din og det kan påvirke all intuitiv veiledning. Ta all det intuitive som veiledning / rådgivning om du fortsetter på den veien du er på nå. Vi tar ikke ansvar for tap eller noen form for skade, som en konsekvens av å følge råd eller veiledninger gitt til deg. Du har fri vilje og rett til å bruke den.

KONTAKTINFORMASJON:
yvonn@wisdomfromthecards.com
Yvonn – Spirituell veileder
Wisdom from the cards

OM BEDRIFTEN:
Wisdom from the cards er en gren av ENK bedriften Yvonn Hansen. Registrert Ermesjøkroken 33, 1449 Drøbak.

SLIK KAN DU FÅ HJELP:
Kirkens SOS: 22400040. Angstringen 22223330. Røde Kors 80033321. Helse hjelpetelefon: 81030030. Alarmtelefonen 116111. Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 81003940. Hjelpelinjen for spillavhengige 80080040. LPPs rådgivningstelefon for pårørende: 22491922. Mental Helses hjelpetelefon: 116123. Rustelefonen: 08588. Rådgivning om spiseforstyrrelser: 94817818. Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) 22940010.

Copyright ©  Yvonn Hansen (Wisdom from the cards) Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre noe materiale som finnes på Wisdom from the cards sine nettsteder og produkter uten skriftlig tillatelse.

FRAKT:
Når du kjøper produkter uten sporet frakt godtar du at Wisdom from the cards (Selskapet) ikke har kontroll over posten og frakten vil ta lenger tid (spesielt siden Norge kun leverer post annenhver dag) og fordi postsystemet er ulikt fra sted til sted (avhengig av hvor sentralt du bor). Vi tilbyr, som standard, kun sporet frakt for din og Selskapets sikkerhet og vi strekker oss langt for å gjøre frakten så billig som mulig.

MEDLEMSSKAP/ABONNEMENT: Når du kjøper abonnement/medlemsskap, godtar du at Selskapet kan fjerne deg fra medlemssider/nettveiledningssider dersom du ikke betaler/truer/krenker selskapet/andre deltakere uten at du får pengene refundert. Har du betalt for innehavende måned blir medlemsskapet ditt stoppet umiddelbart og ikke fornyet og du vil bli meldt ut av medlemsider på Facebook. Betaler du ikke for medlemsskapet, vil du bli fjernet fra veiledninger/ikke få hjelp videre. Ved en bevisst nedlegging av nettsiden/selskapet får du skriftlig beskjed på e-post 12 uker i forkant. Ved krisetilfeller (krig, dødsfall, naturkatastrofer, akutt konkurs etc) som fører til at nettsiden/nettveiledning innhold forsvinner, fraskriver vi all ansvar. Når du har et medlemsskap hos Selskapet, godtar du at Teams workshop tidspunkt ikke endres fordi noe uventet skjer hos deg. Du blir med på Teams workshop når du kan og er medlem så lenge du ønsker. Å ha abonnement innebærer ikke at man er garantert å være med på absolutt alle workshops.

KANSELLASJON AV MEDLEMSSKAP: For å kansellere medlemsskap, tar du skriftlig kontakt i god tid før medlemsskapet fornyes. Kansellerer du for sent, blir ikke pengene refundert. Du mister tilgang til medlemsider når du ikke er en del av sirkel veiledningene lenger.

NETTVEILEDNINGENE/HJEMMESIDENS INNHOLD:
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelige på nettveiledningene på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke er godkjent av Selskapet. Duplisering, deling eller opplasting av produktfiler for deling på andre nettsteder eller til andre mennesker, anses å stjele og vil bli tiltalt i den grad loven tillater det. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, poste, overføre, oversette, selge, lage deriverte verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller gi bort kurstilgang (inkludert e-post eller andre elektroniske midler). Dette vil bli anmeldt.

IKKE FORNØYD GARANTI:
Ikke fornøyd garantien dekkes kun av fysiske produkter, som er defekte, ikke av intuitive veiledninger, en-til-en veiledninger eller nettveiledninger. Dersom tilsendte produkter er ødelagte eller ikke fungerer, ta kontakt med kundeservice på e-post yvonn@wisdomfromthecards.com.

AVBESTILLING OG UTSETTELSE :
Selskapet forbeholder seg retten til å avbryte eller utsette planlagte veiledninger og workshop av grunner utenfor selskapets kontroll. Ved totalt avbestilling fra selskapets initiativ, vil avgiften bli tilbakebetalt. Ved utsettelse av alle typer personlig veiledninger fra selskapets initiativ, vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

ANGRERETT:
Vi følger internasjonal angrerettslov. Du har rett til å angre kjøpet av fysiske varer 14 dager etter kjøpet og 30 dager på å returnere fysiske defekte varer for å kunne motta full refusjon. Etter Forbrukerloven paragraf 15 betaler du som kjøper returfrakt når det ubrukte produktet returneres i sin originale emballasje. Du har rett til å be om tilbakebetaling eller prisavslag etter ett mislykket forsøk fra forhandleren på å reparere eller erstatte en defekt vare. Ta kontakt med kundeservice på yvonn@wisdomfromthecards.com. Angrerett gjelder ikke for veiledninger.

FORCE MAJEOUR:
Hvis selskapet eller dets tilknyttede selskaper (posten, samarbeidspartner, WordPress, add-ons, leveringsselskaper) blir forhindret i å levere eller foreta noen obligatorisk omlevering som følge av arbeidskonflikt eller annen omstendighet der partene ikke har kontroll, for eksempel brann, pandemi, krig, alvorlig sykdom, naturkatastrofer, mobilisering eller uforutsette militære innkallinger med tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutabegrensninger, opprør og opptøyer, mangel på transportmidler, generell råvareknapphet, begrensning i strømforsyningen og mangler ved/forsinkelser i leveranser fra underleverandører eller produsenter på grunn av slike omtalte omstendigheter, er Selskapet fritatt for all ansvar.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Selskapet fraskriver seg all ansvar og økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsteder, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for at innholdet skal være av høy kvalitet og originalt. Ved å kjøpe veiledninger, tjenester og produkter aksepterer du og godtar at:

-du er fullt ansvarlig for din egen personlige fremdrift og de valg du tar. Selskapet tilbyr ingen garanti for resultater. Du alene er ansvarlig for handlingene dine, og resultatene avhenger av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, hvordan du mestrer å snu tankegangen din, kunnskaper, evner og engasjement.

-din fysiske og mentale helse og velvære er ditt ansvar. Selskapet stiller ingen diagnoser, veileder ikke innen fysisk helse og gir ikke rådgivning innen vestlig medisinbruk. Healing fungerer ulikt fra person til person, men det er kun ment som lindring / tilleggsbehandling i tillegg til kunders helsetjenester. Ta alltid kontakt med fastlegen ved helseproblemer og lytt til helsepersonells helseråd.

-intuitiv veiledning som ikke går i oppfyllelse ikke er Selskapets feil. Det fortelles kun om energien i det øyeblikket og du tar selv valg om hvilken retning du vil ta i livet og hva slags energi du vil ha rundt deg. Du tar valg hver dag som endrer livsretningen din og det kan påvirke all intuitiv veiledning. Ta all det intuitive som veiledning / rådgivning om du fortsetter på den veien du er på nå. Vi tar ikke ansvar for tap eller noen form for skade, som en konsekvens av å følge råd eller veiledninger gitt til deg. Du har fri vilje og rett til å bruke den.

KONTAKTINFORMASJON:
yvonn@wisdomfromthecards.com
Yvonn – Spirituell veileder
Wisdom from the cards

OM BEDRIFTEN:
Wisdom from the cards er en gren av ENK bedriften Yvonn Hansen. Registrert Ermesjøkroken 33, 1449 Drøbak.

SLIK KAN DU FÅ HJELP:
Kirkens SOS: 22400040. Angstringen 22223330. Røde Kors 80033321. Helse hjelpetelefon: 81030030. Alarmtelefonen 116111. Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 81003940. Hjelpelinjen for spillavhengige 80080040. LPPs rådgivningstelefon for pårørende: 22491922. Mental Helses hjelpetelefon: 116123. Rustelefonen: 08588. Rådgivning om spiseforstyrrelser: 94817818. Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) 22940010.